cover
cover

הסכום שהושג

17,500
%
היעד: 17,000 
יעד בונוס  
הקמפיין הסתיים ניתן להמשיך לתרום

הקדשת עמוד

540

ניתן להקדיש את התרומה לעילוי נשמת יקירכם

תחום עירוב מסביב לקיבוץ תל יוסף

תל יוסף, קיבוץ בעמק חרוד, נהנה כיום מקהילה גדלה ומתפתחת.

לאחרונה אושר בהצבעת חברים הקמה של תחום עירוב מסביב לקיבוץ,
הפתרון ההלכתי היחיד המאפשר לחברים שומרי השבת בקהילה לשמור שבת כהלכתה.

היוזמה הנה יוזמה פרטית של הקהילה המסורתית בקיבוץ.

אנו, חברי הקהילה, פונים אליכם בבקשה לעזור לנו לממש את ההחלטה ההיסטורית - הגדרת קיבוץ תל יוסף כחצר אחת משותפת - "רשות היחיד", מעשה שהוא גם סימלי וגם מאפשר חיים כהלכה.

עלות השלמת הפרויקט: 10,000 ₪

 

WhatsApp_Image_2022-11-02_at_16.53.09.jpeg

תורמים


ע"י

התרומה שלי

התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46, באמצעות ארגון איילת השחר

הקדשות

הקדשת עמוד

540

ניתן להקדיש את התרומה לעילוי נשמת יקירכם