cover
cover
cover

הסכום שהושג

1,261,998
%
היעד: 1,200,000 
יעד בונוס 100,000 
00 00 00 שניות דקות שעות
לסיום ההתרמה
היעד הושג. ניתן עדיין לתרום ללא הכפלה.

הרב בן שושן יצחק

יעד אישי 3,600
% 0
0

תורמים

Smiley face

הכרעה לדורות
דורות של עמלי תורה, תלויים בהכרעתך! גורלה של ישיבת שערי דעה אשר מייצרת לגיונות של בני תורה ספרדים עומד בכף המאזנים. עלות השלמת בניין הישיבה החדש הקריטי להמשך שגשוגה, עומד על 1800000 ש"ח.
במגבית הסטורית זו יש לכל אחד כח אדיר - כל 100 ש"ח שווה 150 ש"ח!...
בכ"ט ו-ל' אדר א' יופל הפור!
כל אחד מכריע.
****
בשנת תשס"ח הונחה אבן הפינה לישיבת שערי דעה שהפכה מאז לבית היוצר לתורה, תפילה ויראת ה'.
קול תורה אדיר מהדהד בין כותלי הישיבה אך מעליו נשמעת זעקה ללא קול.
זעקת עמלי התורה!...
לפני כשלושה חודשים עברה הישיבה למבנה קבע חדש, אך עדיין זקוק המבנה לשיפוצים נרחבים על מנת להעמידו על תילו.
עשרות בוגרים כבר בנו את ביתם אך הישיבה עדיין לא בנתה את ביתה באופן מושלם והתורה הקדושה זועקת!...
לא נעמוד מנגד!
במהלך הכנות הקמפיין ובסייעתא דשמיא מופלאה זכו ראשי הישיבה לתמיכה מצד גורמים עתירי הון שהתחייבו לתת את מחצית הסכום כנגד.
כל 100 ש"ח שיגויסו מהציבור במהלך ימי ההתרמה הם, יתנו 50 ש"ח
נעצור כעת הכל, כי הרגעים הללו הם רגעים של הכרעה!
כולנו יחד, נענים לזעקת עמלי התורה, ובונים בית לישיבת שערי דעה.
"ותבנהו מהרה ותגדל כבודו"
"צדיק גוזר"! הבטחת גדולי ישראל לשותפי התורה: "וכל התורמים יתברכו מן השמים בכל מילי דמיטב"

הרב בן שושן יצחק

יעד אישי 3,600
% 0
0
logo

הורי הבחורים

יעד הקבוצה 247,900
0 %
logo

הרב דוד ביטון

יעד הקבוצה 50,000
0 %
logo

הרב ישראל אסולין

יעד הקבוצה 50,000
0 %
logo

הרב שלום ומזל ביטון

יעד הקבוצה 100,000
0 %
logo

ידידי הישיבה

יעד הקבוצה 135,876
0 %
logo

מורינו המשגיח

יעד הקבוצה 30,000
0 %
logo

מחזור א'

יעד הקבוצה 7,100
0 %
logo

מחזור ב'

יעד הקבוצה 2,000
0 %
logo

מחזור ג'

יעד הקבוצה 10,300
0 %
logo

מחזור ד'

יעד הקבוצה 1,000
0 %
logo

מחזור ה'

יעד הקבוצה 6,600
0 %
logo

מחזור ו'

יעד הקבוצה 31,200
0 %
logo

מחזור ז'

יעד הקבוצה 23,800
0 %
logo

מחזור ח'

יעד הקבוצה 49,100
0 %
logo

משפחת סמיה וידידיה

יעד הקבוצה 420,000
0 %
logo

ראש הישיבה

יעד הקבוצה 30,000
0 %
logo

רבני הישיבה

יעד הקבוצה 93,000
0 %
logo

שיעור א'

יעד הקבוצה 99,200
0 %
logo

שיעור ב'

יעד הקבוצה 82,100
0 %
logo

שיעור ג'

יעד הקבוצה 72,200
0 %

הקדשת חדר שיעורים

150,000ש"ח

ניתן להקדיש את התרומה לעילוי נשמת יקירכם

יש לך את האפשרות לרכוש חדר שיעורים בו לומדים ומלמדים , מחנכים ויוצרים את הדור הבא , בזכותך מאות בחורים צעירים יבנו את עולמם ואישיותם . בנתינה של 150.000 ₪. תרכוש לעצמך אלפי שעות של לימוד תורה , וזכויות רבות יתווספו לחשבונך האישי לנצח נצחים .  

הקדשת חלון בבית המדרש

10,000ש"ח

ניתן להקדיש את התרומה לעילוי נשמת יקירכם

זו ההזדמנות שלך לפתוח צוהר לשפע ברכה והצלחה. בנתינה של 8000 ש"ח תרכוש חלון לבית המדרש. אל תפספס את חלון ההזדמנות הזה.

תרומת מטר מרובע

8,000ש"ח

ניתן להקדיש את התרומה לעילוי נשמת יקירכם

נצח זו מילה שמבטאת דבר תמידי. מטר בבנין בית המדרש הוא דבר תמידי ונצחי, בתרומה של 8000 ₪ אתה זוכה בחלק בבית המדרש באופן תמידי ונצחי. זכית!

הקדשת יחידת ספריה

3,000ש"ח

ניתן להקדיש את התרומה לעילוי נשמת יקירכם

ארון הספרים היהודי מלווה כל אדם בכל מקום שם מונחים גמרות השס , ספרי ההלכה , וספרי המוסר זו הזדמנות שלך לתת מקום של כבוד לאותם ספרי קודש , לרכוש להם משכן מפואר בספריה מעוצבת בנתינה של 3000 ₪ . זכות הלימוד תעמוד לך לנצח נצחים.

הקדשת ספסל

2,950ש"ח

ניתן להקדיש את התרומה לעילוי נשמת יקירכם

זה המקום ! בו זוכים תלמידי הישיבה לשבת ביישוב הדעת להתפלל וללמוד שעות רבות . שעות אלו יעמדו לזכותך לאורך ימים ושנים – לנצח נצחים , נתינה של 2800 ₪, מזכה בזכות הגדולה - זכית!!!

נציב יום בתאריך שתבחרו

950ש"ח

ניתן להקדיש את התרומה לעילוי נשמת יקירכם

תמיד רצית לעשות משהו גדול לע"נ יקיריך ביום האזכרה { יארצייט שלהם } .יש לך עכשיו את ההזדמנות להיות נציב של יום אחד למשך שנים רבות לנצח נצחים , באותו יום מאות בחורים ילמדו ויתפללו לעילוי נשמת יקירך , שם בשמים יודו לך על כל רגע ורגע , והכל בנתינה של 950 ₪ . תוותר על כזו הזדמנות!!!

הקדשת סטנדר

350ש"ח

ניתן להקדיש את התרומה לעילוי נשמת יקירכם

פעמים רבות ראית בני תורה לומדים ומתפללים - מתנדנדים ליד הסטנדר ומבקשים בתפילתם את הצלחתם ועליתם בתורה ויראת שמים . יש לך עכשיו את הזכות , בנתינה של 350 ₪ תזכה שמאות בחורים יעמדו עם אותם סטנדרים להתפלל וללמוד – אשריך!!!