cover

הסכום שהושג

22,671 $
%
היעד: 21,000  $
יעד בונוס 5,000  $
00 00 00 שניות דקות שעות
לסיום ההתרמה
היעד הושג. ניתן עדיין לתרום ללא הכפלה.

תורמים

Smiley face

החיוך שלו כבש את כולנו

כאבנו את כאבו, הצטערנו בצערו

התפללנו ויחלנו לרפואתו אך משמיים רצו אחרת

או כמו שר׳ יצחק ז״ל היה אומר את זה:

״יש מנהיג שמנהל את העולם בצורה הטובה ביותר״

הכאב איום ונורא, אוי מי יתן לנו תמורתו!

ומתוך הכאב והיגון נתחזק ונכיר טובה בחסד של אמת לר׳ יצחק פקשר האהוב ז״ל

כולנו יחד נרתמים למגבית כתיבת ס״ת לזכרו ולעילוי נשמתו הטהורה

קחו עמוד, פרשה, פסוק ואפילו אות!

הוקירו את זכרו ותשמחו את נשמתו בארץ החיים

האברך ר׳ יצחק ז״ל בן יבדלט״א ר׳ אליהו נחום לא השאיר אחריו זש״ק וספר התורה יוחק לזיכרון לעד

הצטרפו עכשיו למגבית ובוודאי ר׳ יצחק ז״ל יהיה מליץ יושר עבורכם ממרומים

אברהם גוטפרב

יעד אישי 1,200 $
% 0

אברהם ויספיש

יעד אישי 500 $
% 0

בוגרי ישיבת קמניץ

יעד אישי 10,000 $
% 0

בנימין גוטפרב

יעד אישי 1,200 $
% 0

דוד דייטש

יעד אישי 1,200 $
% 0

הרה"ג אליעזר גוטפרב

יעד אישי 1,200 $
% 0

חונה דייטש

יעד אישי 3,000 $
% 0

חיים דייטש

יעד אישי 1,200 $
% 0

יוסי דייטש

יעד אישי 1,200 $
% 0

מוישי רוט

יעד אישי 2,000 $
% 0

משפחת בלוי (גוטפרב)

יעד אישי 1,200 $
% 0

משפחת פקשר

יעד אישי 30,000 $
% 0

משפחת פרידמן (גוטפרב)

יעד אישי 1,200 $
% 0

נחום חשין

יעד אישי 1,200 $
% 0

קבוצת הפרלמנט של ביתר

יעד אישי 4,000 $
% 0

שמעון חשין

יעד אישי 1,200 $
% 0

שניאור דייטש

יעד אישי 1,200 $
% 0
logo

הורי הבחורים

יעד הקבוצה 62,700 $
0 %

ספר שלם

$12,000

ספר תורה זה יהא לעילוי נשמתך

פרשה

$1,200

ספר תורה זה יהא לעילוי נשמתך

עמוד

$280

ספר תורה זה יהא לעילוי נשמתך

כתר תורה

$6,700

ספר תורה זה יהא לעילוי נשמתך

מעיל לספר

$2,200

ספר תורה זה יהא לעילוי נשמתך

עצי חיים

$4,000

ספר תורה זה יהא לעילוי נשמתך

פסוק

$15

ספר תורה זה יהא לעילוי נשמתך

אות

$5

ספר תורה זה יהא לעילוי נשמתך